Συμβουλευτική ΕΣΠΑ

Συμβουλευτική ΕΣΠΑ

Η ενημέρωση σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί ή να διευρύνει τον τομέα δραστηριοποίησής της. Συγκεκριμένα, το τρέχον πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2021-2027» προβλέπει κεφάλαιο ύψους 26,2 δις ευρώ το οποίο κατανέμεται στις εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Εμείς στην Greatway γνωρίζοντας με κάθε λεπτομέρεια πληροφορίες για τέτοιου είδους επιδοτούμενα προγράμματα, παρέχουμε συμβουλευτική σε επαγγελματίες με στόχο την εξέλιξη και την εναρμόνιση κάθε επιχείρησης με τις σύγχρονες τάσεις στο «επιχειρείν». Αναλαμβάνουμε την κατάθεση του φακέλου και των δικαιολογητικών σας με μεγάλη ασφάλεια και ταχύτητα. Ζητήστε μας να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξής σας σε προγράμματα ΕΣΠΑ και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς.