ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ “ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ”

“Τα έργα της λαϊκής παράδοσης επιστρέφουν κάποτε στους λαούς που τα γέννησαν, ώστε να μπορούν ελεύθερα να τα θαυμάζουν, να τα εκτιμούν και να εμπνέονται
και πάλι από αυτά”

Η επίσημη ιστοσελίδα
“ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ “ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ. ΚΑΡΕΛΙΑ”

https://vgkareliascollection.com/