Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων που θέλουν διαρκώς να εξελίσσονται, να διευρύνουν τη δράση τους και να λειτουργούν με οργάνωση και σωστή διαχείριση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, λοιπόν, αποτελεί το μέσο με το οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει τις καθημερινή της λειτουργία και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε της τομέα. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει τα μέγιστα στη μείωση του κόστους λειτουργίας, στην προσθήκη αξίας στα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες μια επιχείρησης, στην υιοθέτηση και ανάπτυξη της πελατοκεντρικής προσέγγισης, στην υποστήριξη των καθημερινών εργασιών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πραγματοποιείται ανά τομέα μιας επιχείρησης και συμπεριλαμβάνει τα εξής:

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο εμπορικό τμήμα:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο εμπορικό τμήμα αφορά στη δημιουργία ιστοσελίδας, οπού αναφέρονται οι υπηρεσίες, η φιλοσοφία και τα στοιχεία μια επιχείρησης ή η κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Επίσης, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών CRM (Customer Relationship Management), την εγκατάσταση ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου και φυσικά τον σχεδιασμό και εκτέλεση Digital marketing στρατηγικής για την προβολή και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο οικονομικό τμήμα:

Στον οικονομικό τομέα ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχετίζεται με την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ERP, ανάλυσης δεδομένων αλλά και συστήματα διασύνδεσης τραπεζών ebanking-epayments, που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία οποιασδήποτε λογιστικής διαδικασίας μέσα στην επιχείρηση.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού:

Αν όχι ο σημαντικότερος, ίσως ένας από τους σημαντικότερους τομείς μιας επιχείρησης. Σε αυτόν τον τομέα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, να σχεδιάζονται βάσει στοιχείων και δεδομένων. Για το λόγο αυτό υπάρχουν λογισμικά διαχείρισης της μισθοδοσίας, του προγράμματος/βαρδιών αλλά και προγράμματα αξιολόγησης νέων βιογραφικών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στο τμήμα παραγωγής:

Στον τομέα αυτόν συμπεριλαμβάνονται συστήματα διαχείρισης αποθήκης, έργων, κρατήσεων, αλλά και custom εφαρμογές για τη διαχείριση ακόμα πιο εξειδικευμένων διαδικασιών που μπορεί να διεκπεραιώνει μια επιχείρηση.

Ο τρόπος εργασίας μας πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό:

Για την επιλογή, εγκατάσταση και χρήση όλων των παραπάνω συστημάτων ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες συνοψίζονται στα εξής βήματα:

  1. Εντοπίζουμε και καταγράφουμε την υφιστάμενη κατάσταση και τις καθημερινές διαδικασίες της επιχείρησής σας.
  2. Προχωράμε σε έρευνα προκειμένου να εξετάσουμε τα περιθώρια και τις δυνατότητες βελτιστοποίησης ανά διαδικασία και ανά τομέα.
  3. Κοστολογούμε με βάση την παραπάνω μελέτη μας το σχέδιο που θα ακολουθήσουμε και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.
  4. Εφαρμόζουμε και παραμετροποιούμε την εκάστοτε εφαρμογή ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
  5. Εκπαιδεύουμε το προσωπικό της επιχείρησής σας στις νέες διαδικασίες.
  6. Παρακολουθούμε και αναπροσαρμόζουμε τις εφαρμογές και τις διαδικασίες όπου και όποτε χρειάζεται.

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση που έχει στόχο της να εκσυγχρονίζεται και να εναρμονίζει τις λειτουργίες της με βάση τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, προκειμένου να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.