Οκτώβριος: Ο μήνας της Κυβερνοασφαλείας

Οκτώβριος: Ο μήνας της Κυβερνοασφαλείας

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την έναρξη του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM), που συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των κρατών μελών. Στόχος της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας επικεντρώνεται σε διάφορες θεματικές που αφορούν την ανάγκη αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών και προσδιορίζουν τις ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους των νέων τεχνολογιών.

Η πρώτη θεματική περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες «κυβερνοϋγιεινής», όπου η μεταφορά περί υγιεινής επιστρατεύεται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις καλές πρακτικές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που αποτελούν μέρος των καθημερινών μας συνηθειών. Η υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών κυβερνοασφάλειας θα επιτρέψει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό υπολογιστή, έξυπνο τηλέφωνο, φορητή συσκευή είτε για οποιαδήποτε άλλη συσκευή που συνδέεται με το διαδίκτυο. Το βασικό μήνυμα που πρέπει να μεταδοθεί είναι ότι οι πρακτικές κυβερνοϋγιεινής είναι συνήθειες που αποκτά κανείς από νεαρή ηλικία και τις οποίες διατηρεί εφ’ όρου ζωής στην καθημερινότητά του.

Η δεύτερη θεματική επικεντρώνεται στην «αναδυόμενη τεχνολογία» και αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας τόσο των χρηστών όσο και των νέων μικροσυσκευών και συσκευών που χρησιμοποιούν. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και είναι σημαντικό ο καθένας να διερωτάται σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας των νέων αγορών του. Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής, οι πολίτες θα ενημερωθούν σχετικά με τα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν για τις νέες τεχνολογίες.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, δήλωσε τα εξής: «Εγκαινιάζουμε τον ευρωπαϊκό μήνα κυβερνοασφάλειας 2019 για να προαγάγουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και να προωθήσουμε τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας που απαιτούνται για το μέλλον. Εάν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την οικοδόμηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ, ιδίως οι νέοι, διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για να προστατεύσουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο. Είναι κοινή μας ευθύνη να φροντίσουμε ώστε όλοι οι πολίτες να γίνουν υπεύθυνοι χρήστες των αναδυόμενων τεχνολογιών.»

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, κ. Ούντο Χέλμπρεχτ, δήλωσε τα εξής: «Οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό και η συμπεριφορά μας μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα παραμείνουμε ασφαλείς στον κυβερνοχώρο. Κεντρικός στόχος του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν επίγνωση των κινδύνων του διαδικτύου και ότι διαθέτουν τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη τους. Τον φετινό Οκτώβριο καλούμε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και να υιοθετήσουν αποτελεσματικές πρακτικές κυβερνοϋγιεινής.»

Για την έναρξη της εκστρατείας, ο ENISA δημοσιοποίησε ένα βίντεο που θα παρέχει στους πολίτες απλούς ελέγχους ευαισθητοποίησης για την καθημερινή τους ζωή: