Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ – ιστοσελίδες για ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδες Κατάλληλες Για ΑμεΑ Σύμφωνα Με Το Πρότυπο WCAG 2.0

Οι ιστοσελίδες για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) πρέπει πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του προτύπου προσβασιμότητας περιεχομένου WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία στα άτομα που το έχουν ανάγκη.

Επιπλέον, η συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο WCAG 2.0 εξασφαλίζει και την ένταξη της επιχείρησής σας σε πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ, το οποίο απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών από μια ιστοσελίδα.

Αν έχετε ήδη μία ιστοσελίδα, μπορείτε να εφαρμόσετε σε αυτή το πρότυπο WCAG 2.0 ή αν δεν έχετε, αναλαμβάνουμε να σας δημιουργήσουμε από το μηδέν μία ιστοσελίδα με πλήρη συμβατότητα στις απαραίτητες προϋποθέσεις του προγράμματος επιδότησης ΕΣΠΑ και του προτύπου WCAG 2.0.

 

Προσβασιμότητα & Αισθητική

Μια ιστοσελίδα που έχει κατασκευαστεί για εύκολη πρόσβαση από ΑμεΑ δε σημαίνει ότι δεν έχει μοντέρνο, καλαίσθητο σχεδιασμό ή παρέχεται με μειωμένες λειτουργίες έναντι των άλλων ιστοσελίδων που δεν τηρούν τα πρότυπα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να δημιουργήσει sites για ΑμεΑ με ολοκληρωμένη αισθητική και λειτουργική άποψη, πλήρως responsive από κινητά, tablet κλπ.

 

Ιστοσελίδες για ΑμεΑ με πρότυπο WCAG 2.0

Οι οδηγίες για τη συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υποδείξεων για να γίνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια του προτύπου αυτού, το περιεχόμενο γίνεται προσβάσιμο σε ένα μεγάλο πλήθος ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα, οι αναπηρίες που περιλαμβάνονται στο πρότυπο WCAG έκδοση 2.0 είναι η κώφωση και η μειωμένη ακοή, η τύφλωση και η μειωμένη όραση, η φωτοευαισθησία, καθώς και δυσκολίες στην κίνηση, την ομιλία, την μάθηση.

Σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0, η ιστοσελίδα για να είναι φιλική, θα πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες. Συνοπτικά αναφέρουμε τους παρακάτω:

  • Η ιστοσελίδα να παρέχει εναλλακτικό κείμενο για τα στοιχεία που δεν αποτελούν κείμενο (όπως οι εικόνες)
  • Δημιουργία περιεχομένου που να μπορεί να παρουσιαστεί με διαφορετικούς τρόπους, μεταξύ άλλων με χρήση βοηθητικών τεχνολογιών, χωρίς να χάσει το νόημα του
  • Η ιστοσελίδα να διευκολύνει τους χρήστες να δουν και να ακούσουν το περιεχόμενο
  • Χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας από ένα πληκτρολόγιο και μόνο
  • Οι χρήστες να έχουν αρκετό χρόνο για να αναζητήσουν και να διαβάσουν το περιεχόμενο
  • Μη χρήση περιεχομένου που μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις
  • Η ιστοσελίδα να βοηθά τους χρήστες να πλοηγηθούν εύκολα και να βρουν το περιεχόμενο που επιθυμούν
  • Τα κείμενα να είναι αναγνώσιμα και κατανοητά
  • Το περιεχόμενό πρέπει να λειτουργεί με προβλέψιμο και αναμενόμενο τρόπο

 

Γιατί να κατασκευάσετε μια ιστοσελίδα με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 – Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Η κατασκευή ιστοσελίδων με προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, φέρει ως επακόλουθο και κάποια πλεονεκτήματα που ωφελούν γενικά την επιχείρηση σας, αλλά και τους επισκέπτες και μελλοντικούς πελάτες σας. Λόγω της απλής δομής τους, είναι πολύ πιο εύχρηστες για όλους, και αρκετά πιο γρήγορες στην φόρτιση. Επίσης, πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσματα στις κατατάξεις των αποτελεσμάτων της Google.

 

Προγράμματα ΕΣΠΑ και ιστοσελίδες για ΑμεΑ

Στη Greatway μπορούμε να αναλάβουμε την κατασκευή της ιστοσελίδας σας ακολουθώντας το πρότυπο WCAG 2.0 ώστε η ιστοσελίδα σας να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές για να είναι προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), προσφέροντας τους την δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας.

 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ζητήσετε προσφορά κατασκευής ιστοσελίδας σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 και να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ.