Οκτώβριος: Ο μήνας της Κυβερνοασφαλείας

Οκτώβριος: Ο μήνας της Κυβερνοασφαλείας

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την έναρξη του ευρωπαϊκού μήνα κυβερνοασφάλειας (ECSM), που συντονίζεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των κρατών μελών.